Login

Man kan säga att ett domännamn är en identitet på Internet och används för att enklare kommunicera datorer och servrars adresser på internet.

Utan domännamn skulle vi istället behöva komma ihåg en sifferkombination ( IP-address ) varje gång vi besöker en hemsida men eftersom det är lättare för oss människor att memorera ett namn eller ord använder vi domännamn.

Idag måste man i princip ha ett domännamn för att kunna marknadsföra eller kommunicera sin existens på Internet.

Den används oftast som en del i webbadressen (URL),  till din webbplats eller som domändelen i din epostadress . I Aitos fall är domännamnet aitos.se och vi har därför webbadressen www.aitos.se och e-postadress support@aitos.se

Idag har nästan alla företag sitt eget domännamn som man äger rätten till och betalar årlig avgift för driften av denna.

Olika länder har olika regler för hur ett domännamn får se ut och vem som får äga det. I Sverige har vi ett ganska öppet regelverk kring domännamn med toppdomänen .se, alltså domännamn som slutar med .se som står för svenska domännamn.
I kort så kan vem som helst registrera nästan vilken namn som helst med vissa undantag.
Detta gör det ännu viktigare för företag att ”låsa” sitt domännamn och registrera produktnamn under egna domännamn annars finns en risk att någon annan gör det.

Hos oss kan du söka och registrera flera olika typer av landsadressen ( toppdomäner ) tex .se .com .co.uk .de .it .dk med flera.