Login

Skapa php info fil och få fram all information om php och dess tillbehör

I kontrollpanelen under ”server konfiguration – PHP-version” kan du enkelt se vilka versioner som finns tillgängliga. Men det kan behövas betydligt mer information än så för. Vissa tillbehör och moduler kräver speciella inställningar och extra php extensions. För att få en komplett bild av vad som finns installerat på din server skapar du enkelt en phpinfo fil som listar all data.

Skapa phpinfo fil

För att skapa en phpinfo fil, öppna din kodedior tex coda eller standard texteditor.
lägg till följande rader i dokumentet:

<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();

?>

Döp filen till tex : phpinfo.php och ladda upp den via ftp till din din public_html mapp.

För att visa output ifrån servern, öppna webbläsaren och gå till dinurl.se/phpinfo.php

Om skribenten