Login

Flytta till vår nya förbättrade e-post tjänst

Nu har du som befintlig kund möjlighet att flytta ditt konto till vår nya förbättrade e-posttjänst.

Detta ingår:
  • Effektivare spamfiltrering
  • Antivirus filter
  • Autosvar / vidarebefodringar
  • Möjlighet till delad adressbok
  • Möjlighet till delad kalender
Flytten innbär att du måste byta användarnamn. Vi kommer inte att flytta några kunder per automatik till detta system, du måste alltså själv beställa tjänsten från oss.

Om skribenten