Login

Hur ändrar man sin e-postadress eller sitt lösenord, och kan man lägga till flera adresser själv…?

Klicka på fliken ’Logga In’ till vänster i menyn. Klicka på länken ’På ditt konto’. Logga in med ditt användarnamn och lösenord för ditt konto som du har fått av oss. Här kan du själv administrera ditt e-postkonto.

Du kan byta lösenord, eller ändra din mailadress. Observera att du endast kan ändra det som finns framför @. Du kan också lägga till flera e-post-alias, dvs flera e-postadresser, som samtliga hamnar på ditt e-postkonto. Det är samma princip här; epost-alias måste följa mönstret xxxx@dindomän.se. Skriv in din nya adress direktunder den redan befintliga adressen.

Vill du däremot ha flera e-postkonton, om ni är flera i företaget eller familjen, kontakta oss för beställning och information.

Om skribenten