Login
Jag har fått ett mail om att storleken på mitt epostkonto är överskridet…?

Jag har fått ett mail om att storleken på mitt epostkonto är överskridet…?

är gäller samma svar som ovan. Maximalt utrymme per e-postkonto är 250MB. För att undvika detta bör du kontrollera dina inställningar i ditt e-postprogram, så att kopior på e-posten INTE lagras på servern när du laddar hem den till din dator.

I Outlook går du in på fliken Verktyg –> Tjänster. Under fliken Tjänster dubbelklickar du på ditt e-postkonto. Välj sedan fliken Avancerat och kontrollera att rutan framför ’Lämna en kopia på servern’ inte är förbockad.

Använder du Outlook Express går du in under Verktyg –> Konton, klickar på fliken E-post. Där dubbelklickar du på ditt e-postkonto och väljer sedan fliken Avancerat och kontrollera att rutan framför ’Lämna en kopia på servern’ inte är förbockad.

Hur kommer jag åt webmailen och hur fungerar den…?

Via webmailen kommer du åt din e-post vart som helst ifrån, bara du har en internetuppkoppling. Så länge du inte har hämtat hem e-posten till din e-postklient, dvs ditt mailprogram, finns de kvar på servern. Härifrån kan du också skicka mail.

Klicka på fliken ’Logga In’ till vänster i menyn. Klicka på länken ’På Webmail’. Du kommer ev. att få en säkerhetsvarning om att du hamnar på en säker sida. Klicka på ’Ja’. Logga in med dina användaruppgifter och lösenord för ditt e-postkonto, som du har fått av oss.

Av utrymmesskäl sparas dock inte några kopior av skickade mail på servern. Vill du ha en kopia på skickade mail, råder vi dig till att ange din egen e-postadress i fältet ’hemlig mottagare’, när du skriver e-post. Då hamnar en kopia av mailet i din inkorg, och du kan senare ladda hem det till din dator. Observera dock att det maximala utrymmet på ditt konto är 250MB.

Om skribenten