Login

Planerat arbete mailsystemet

Aitos kommer att utföra underhåll som kommer att påverka mailsystemet för samtliga kunder. Mailsysetmet kommer att flyttas till ny plattform och vara otillgängligt under 45 min. Inkommande e-post kommer under tiden att köas upp och levereras senare. Underhållet kommer att vara klart 2010/03/21 kl 23:00.

Om skribenten