Login

Vad är DNS?

DNS står för Domain name system och är ett system som översätter ett domännamn från bokstäver och siffror till en numerisk IP-adress. Om du registrerar genom oss kan du använda våra DNS-uppgifter för att ”parkera domänen”, vilket är gratis.

Om skribenten