Login

Hur fungerar det med domännamn och DNS?

För att bli nådd på Internet använder alla en domänadress av något slag. Internet har en katalogfunktion, DNS = Domain Name System, som översätter domännamn till IP-adresser och tvärtom. Jämför med telefonkatalogen där du finner ett specifikt telefonnummer till den du vill kontakta. Bakom varje domänadress finns alltså ett motsvarande nummer. För att göra det enklare för användarna på Internet så används istället domännamn. DNS installeras på en server (namnserver). En namnserver kan inneha olika funktioner – resolving och domänhosting.

  1. Resolving
    En namnserver kan ha funktionen resolving, vilket innebär att namnservern slår upp/söker efter IP-adresser och namn på Internet. Detta görs genom att resolvern ställer frågan vidare till en eller flera andra namnservrar i världen. Frågorna ställs av klienter och servrar på Internet som behöver koppla upp sig mot en annan dator (t.ex. för att skicka mail, söka en webbsida etc.) Resolvrarna lagrar svaren ett tag för att kunna ge snabbare svar vid upprepade frågor.
  2. Domänhosting
    En namnserver kan ha funktionen hosting, vilket innebär att namnservern har till uppgift att svara på DNS-frågor om domännamn och IP-adresser från olika resolvrar, och finns därför tillgängliga för hela Internet. Hosting krävs ifall ett eget domännamn ska användas på olika tjänster, t.ex. e-posttjänst eller webbhosting med eget domännamn.

För att kontakta en dator/hemsida på Internet så behöver man IP-adressen till den datorn. Låt oss säga att du sitter vid din dator och vill koppla upp dig mot Access ITs hemsida, http://www.accessit.se. Din dator kontaktar då aktuell resolver som "utför sökandet" efter IP-adressen, så att du kan koppla dig till aktuell sida. Resolvern ställer alltså frågan till andra namnservrar till dess att den får korrekt svar.

Om skribenten