Login

Vad är en webbadress?

En webbadress även kallat Uniform Resource Locator (URL) är ett unikt namn som pekar ut din webbsida på Internet och består av två eller fler delar. Domännamn, katalognamn och / eller filnamn / dokument i standard formatet http://www.domännamn/katalog/filnamn.

Tekniskt sett är en webbadress ett sätt att identifiera och lokalisera datorer på Internet. När datorer kommunicerar med varandra använder de sig av s.k. IP-adresser som består av siffror. Siffror är svårt att komma ihåg för oss människor och därför har man tagit fram ett system som översätter en webbadress (namn) till en IP-adress.

Hur fungerar det ?

Systemet som sköter detta heter Domain Name System (DNS). Om du t ex skriver in www.aitos.se  i din webbläsare översätter DNS webbadressen till en IP-adress som Internet använder och du kopplas upp mot Telias server och hemsidan visas i din webbläsare.

Sök efter lediga webbaddresser

Hitta lediga webbadresser:
Om skribenten