Login

Jag äger ett namn, men när jag skriver namnet i min browser kommer ingenting upp.

Det är viktigt att veta att ett domännamn inte är en website, bara en pekare för en website. Du måste alltså först bygga en site och sen lägga upp den själv på vårt webhotell. När du registrerat ett domänamn förvärvar du alltså bara en ägarrätt till själva domännamnet.

Om skribenten