Login

Vilka tecken kan jag ha i ett domännamn?

Du kan använda bokstäver, nummer och bindestreck men bindestrecket får inte vara i början eller slutet av namnet. Andra specialtecken accepteras inte.

Om skribenten