Login

Hur mycket är din hjärna värd ?

Med Online backup kopieras med automatik dina viktiga data till en säker server i vår serverhall.

Just nu finns det fler än 700 virus i omlopp.

4 av 5 av dagens backuper fungerar inte eller är inte fullständiga.

1 av 5 datorers hårddisk kraschar inom sin livstid.

Över 40,000 svenska företag drabbas av brandskador, vattenskador och stöld varje år.

Mer än hälften av de företag som förlorar all sin information går i konkurs inom 6 månader.

Källa: Symantec, Försäkringsförbundet, IDG, Ontrack

Med Online backup kopieras med automatik dina viktiga data till en säker server i vår serverhall.

Just nu finns det fler än 700 virus i omlopp.

4 av 5 av dagens backuper fungerar inte eller är inte fullständiga.

1 av 5 datorers hårddisk kraschar inom sin livstid.

Över 40,000 svenska företag drabbas av brandskador, vattenskador och stöld varje år.

Mer än hälften av de företag som förlorar all sin information går i konkurs inom 6 månader.

Källa: Symantec, Försäkringsförbundet, IDG, Ontrack

Om skribenten