Login

Hur mycket är din hjärna värd ?

Med Online backup kopieras med automatik dina viktiga data till en säker server i vår serverhall.

Just nu finns det fler än 700 virus i omlopp.

4 av 5 av dagens backuper fungerar inte eller är inte fullständiga.

1 av 5 datorers hårddisk kraschar inom sin livstid.

Över 40,000 svenska företag drabbas av brandskador, vattenskador och stöld varje år.

Mer än hälften av de företag som förlorar all sin information går i konkurs inom 6 månader.

Källa: Symantec, Försäkringsförbundet, IDG, Ontrack

Med Online backup kopieras med automatik dina viktiga data till en säker server i vår serverhall.

Just nu finns det fler än 700 virus i omlopp.

4 av 5 av dagens backuper fungerar inte eller är inte fullständiga.

1 av 5 datorers hårddisk kraschar inom sin livstid.

Över 40,000 svenska företag drabbas av brandskador, vattenskador och stöld varje år.

Mer än hälften av de företag som förlorar all sin information går i konkurs inom 6 månader.

Källa: Symantec, Försäkringsförbundet, IDG, Ontrack

Vad är ett domännamn egentligen?

Man kan idag säga att ditt domännamn är din identitet på Internet. Idag måste man i princip ha ett domännamn för att kunna marknadsföra eller kommunicera din existens på Internet. Den används oftast som en del i adressen (URL), <http://www.domännamn>, till din webbplats eller som domändelen i din epostadress <ditt.namn@domännamn>. I Aitos fall är domännamnen aitos.se och domainsearch.se

  • Det skall vara väl förknippat med det namn du använder utåt för din verksamhet
  • Det skall vara lätt att komma ihåg
  • Det skall vara kort (i varje fall inte längre än nödvändigt)
  • Det skall helst vara lätt att ”gissa” om man inte känner till det

Regler för registrering av domäner

Följande utformningsregler för domännamn gäller för att registrera de olika domännamnen som du kan registrera via oss.

.SE
Tillåtna tecken är a-z, å, ä, ö, ü, é, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Minst två tecken och max 63 tecken (ej inräknat .se)
Ett antal domännamn är blockerade för registrering enligt bland annat
www.iis.se/domaner/barred_domains.shtml
Domänen ska inte precis ha blivit avregistrerad:
www.iis.se/external_pages/datafiles/bardate_domains.txt

.EU
Regler
Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera www.eurid.eu
Tillåtna tecken a-z, 0-9 och – (bindestreck)
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Minst 2 tecken och max 63 tecken (ej inräknat .eu)

.NU
Regler
Alla Unicode-tecken är tillåtna
Bland annat svenska tecken
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Kan inte enbart innehålla siffror och/eller ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Minst tre tecken och max 63 tecken(ej inräknat .nu)

.COM
Regler
Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
Alla Unicode-tecken är tillåtna
Bland annat svenska tecken
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .com)

.NET
Regler
Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
Alla Unicode-tecken är tillåtna
Bland annat svenska tecken
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .net)

.ORG, .BIZ, .INFO
Regler
Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Stödjer IDN (Domännamn med internationella tecken, främst svenska sådana)
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .org, .biz eller .info)

.CC
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .cc)

.MOBI
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .mobi)

.TV
Alla Unicode-tecken är tillåtna. Bland annat svenska tecken
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .tv)

.NAME
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .name)

.BE
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .name)

.AT
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .name)

.PL
Alla Unicode-tecken är tillåtna. Bland annat svenska tecken
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet, förutom för ACE-kodade IDN-domäner (domännamn med svenska tecken).
Minst tre tecken och max 63 tecken (ej inräknat .tv)

.CO.UK och .ORG.UK
Regler
Ett antal domännamn är blockerade och för mer information kan man kontrollera ovanstående informationsida.
Tillåtna tecken är a-z, 0-9, ”-”
Kan inte börja eller sluta med ”-”
Två tecken följt av ”–” är inte tillåtet.
Domännamn med bara två tecken måste innehålla minst en siffra.
Minst två tecken (med ovanstående regel) och max 64 tecken inräknat .co.uk eller .org.uk
Detta kommer enligt Nominet ändras framöver så att det är max 63 tecken utan att .co.uk och .org.uk räknas med.

Vad är en DNS server?

All trafik på Internet styrs egentligen av numeriska adresser (IP-nummer). En DNS eller domännamnserver är helt enkelt en dator med programvara och databaser som omvandlar (slår upp) den alfanumeriska adressen www.accessit.se till den numeriska 193.235.148.19. DNS-servrar kommunicerar också med varandra för att svara på uppslagningar.

Din domän måste vara registrerad i en DNS för att andra människor och datorer skall kunna nå den via den alfanumeriska adressen. Samma DNS måste i sina databaser ange på vilken IP-adress din webb ligger och till vilken mailserver domänens E-post skall skickas.

Varför skall jag registrera mitt domännamn hos Aitos?

Aitos har över 15 års erfarenhet och kunskap om domänregistreringar. Vi känner till reglerna och bruket av Internetdomäner. Vi håller marknadsmässiga priser och en god service. Vi registrerar ALLA dina domäner. Vi jobbar yrkesmässigt med domännamnsregistreringar och bedriver inte vår verksamhet på hobbytid. Vi kan erbjuda dig fullservice i Sverige oavsett om du är kund i vårt webbhotell eller hos någon annan. Vi kan Internet och vi vet vad vi talar om.

Varför skall jag registrera en eller flera domäner?

Huruvida du skall registrera en domän eller inte kan naturligtvis bara du själv avgöra. Vi kan bara komma med goda råd.

Det finns flera olika skäl till att registrera en domän.

Vanligast idag är att man registrerar ett eller flera domännamn för att man vill skydda sitt namn på Internet. Man kan inte nog poängtera vikten av att registrera sitt domännamn idag då det dagligen registreras tusentals domännamn varje dag. Domänstölder förekommer inte längre i någon särskild omfattning men det finns många personer, tjänster och företag i världen med snarlika namn och likartade idéer.

Näst vanligast är att man registrerar ett domännamn för att man vill skaffa sig en egen identitet på Internet. E-post används i mycket stor omfattning och företag, organisationer och privatpersoner vill skaffa sig en E-postadress och webbadress som varar. Det kan vara problematiskt att ha E-post på formen mittnamn@internetleverantörensdomän.tld och webbadressen http://www.subdomänförkunder.internetleverantörensdomän.tld/~mittforetagsnamn, vilken bara varar så länge man är kund hos samma leverantör. Om man har en egen domän behöver man aldrig byta E-postadress eller webbadress.

Om man har en tjänst på Internet kan det vara bra att låta den ha en egen webbadress. Jfr t ex Passagen, Posten Torget, Lunarstorm osv.

När man har verksamhet i flera länder eller är ett internationellt företag kan det vara förståndigt att reservera domännamn i de länder man är aktiv och dessutom i de generella toppdomänerna .com, .net, .org, .info, .biz .eu.