Login

Vad är ett domännamn egentligen?

Man kan idag säga att ditt domännamn är din identitet på Internet. Idag måste man i princip ha ett domännamn för att kunna marknadsföra eller kommunicera din existens på Internet. Den används oftast som en del i adressen (URL), <http://www.domännamn>, till din webbplats eller som domändelen i din epostadress <ditt.namn@domännamn>. I Aitos fall är domännamnen aitos.se och domainsearch.se

  • Det skall vara väl förknippat med det namn du använder utåt för din verksamhet
  • Det skall vara lätt att komma ihåg
  • Det skall vara kort (i varje fall inte längre än nödvändigt)
  • Det skall helst vara lätt att ”gissa” om man inte känner till det
Om skribenten