Login

Vad är en DNS server?

All trafik på Internet styrs egentligen av numeriska adresser (IP-nummer). En DNS eller domännamnserver är helt enkelt en dator med programvara och databaser som omvandlar (slår upp) den alfanumeriska adressen www.accessit.se till den numeriska 193.235.148.19. DNS-servrar kommunicerar också med varandra för att svara på uppslagningar.

Din domän måste vara registrerad i en DNS för att andra människor och datorer skall kunna nå den via den alfanumeriska adressen. Samma DNS måste i sina databaser ange på vilken IP-adress din webb ligger och till vilken mailserver domänens E-post skall skickas.

Om skribenten