Login

Vilken eller vilka domäner kan/bör jag registrera?

Om man har verksamhet i Sverige bör man i första hand registrera under .se. För att skydda sitt namn bör man även registrera .com och .nu. Ibland kan det finnas skäl att muta in många fler toppdomäner, t ex då man vill skydda ett varumärke eller en tjänst globalt.

Vidare rekommenderar vi att man registrerar domännamn i de länder man har verksamhet.

Om skribenten