Login

Varför skall jag registrera en eller flera domäner?

Huruvida du skall registrera en domän eller inte kan naturligtvis bara du själv avgöra. Vi kan bara komma med goda råd.

Det finns flera olika skäl till att registrera en domän.

Vanligast idag är att man registrerar ett eller flera domännamn för att man vill skydda sitt namn på Internet. Man kan inte nog poängtera vikten av att registrera sitt domännamn idag då det dagligen registreras tusentals domännamn varje dag. Domänstölder förekommer inte längre i någon särskild omfattning men det finns många personer, tjänster och företag i världen med snarlika namn och likartade idéer.

Näst vanligast är att man registrerar ett domännamn för att man vill skaffa sig en egen identitet på Internet. E-post används i mycket stor omfattning och företag, organisationer och privatpersoner vill skaffa sig en E-postadress och webbadress som varar. Det kan vara problematiskt att ha E-post på formen mittnamn@internetleverantörensdomän.tld och webbadressen http://www.subdomänförkunder.internetleverantörensdomän.tld/~mittforetagsnamn, vilken bara varar så länge man är kund hos samma leverantör. Om man har en egen domän behöver man aldrig byta E-postadress eller webbadress.

Om man har en tjänst på Internet kan det vara bra att låta den ha en egen webbadress. Jfr t ex Passagen, Posten Torget, Lunarstorm osv.

När man har verksamhet i flera länder eller är ett internationellt företag kan det vara förståndigt att reservera domännamn i de länder man är aktiv och dessutom i de generella toppdomänerna .com, .net, .org, .info, .biz .eu.

Om skribenten